Thực hiện ưu đãi thuế xuất nhập khẩu đặc biệt với 6 quốc gia thành viên CPTPP

Thực hiện ưu đãi thuế xuất nhập khẩu đặc biệt với 6 quốc gia thành viên CPTPP. Ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn...

0936 962 466